mandag 23. august 2010

Venstre hånd over høyre skulder, av Selma Lønning Aarøved hallgjerd

Dette er en roman  med ulike fortellere, hovedfigurer og framstillingsformer. De ulike historiene veves inn i hverandre, de ulike personene vikles inn i hverandre, og vi hører om de samme episodene flere ganger, opplevd av ulike personer.
Romanen starter med en ulykke. Denne ulykken får vi høre om gjennom mange stemmer. Han som blir påkjørt er Simon, ektemannen til Alma, faren til 16 år gamle Elvira, og elskeren til Helen, som venter hans barn.

Romanen har mange temaer, og tar tak i ulike menneskelige relasjoner. Hele boka er et puslespill.
Elviras røde skrivebok får stor betydning. Elvira skriver dagbok til til sin søster Lena, som døde av kreft. Denne betroelsen forklarer og binder sammen noe av historien.
Romanen handler om svik, svikt, tap, sorg og savn. Fortielse, løgn, kjærlighet og utroskap er også viktige temaer i romanen.

Tittelen skriver seg fra ritualet foran Fontana di Trevi når folk kaster mynter i vannet med ønske om å komme tilbake til Roma. Dette må gjøres riktig for at de skal lykkes. Mange av personene i denne romanen ønsker endringer i livet sitt.


Vi har boka på biblioteket